วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายศิริศักดิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201040001
นางสาวกรรณิกาก้านศรี
                         
262201040002
นางสาวปทิตตาทองวรณ์
                         
362201040003
นางสาวเฟื่องฟ้าอรัญชราธร
                         
462201040004
นางสาววิชุดานวนคำ
                         
562201040006
นางสาวแสงสายทองบุญธรรม
                         
662201040007
นายจิตรภาณุเครือสิงห์
                         
762201040008
นางสาวจิระพงศ์สนิทเชื้อ
                         
862201040010
นายธีรนัยวระพุฒ
                         
962201040012
นายนันทวัฒน์ฝอยทอง
                         
1062201040015
นายพีรพัฒน์เหมาะสมาน
                         
1162201040016
นายมงคลวิลัยเลิศ
                         
1262201040017
นายยศพงศ์นีละเสน
                         
1362201040018
นายยศพลนีละเสน
                         
1462201040019
นายฤทธิชัยถวิลไพร
                         
1562201040020
นายสุรพัศพลชัย
                         
1662201040084
นายบุญชวนนามโคตร
                         
1762201040086
นายณัฎฐ์ธวินธ์พรมชัย
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................