วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ(ทวิภาคี).33 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
162201040044
นายจักรินพรหมชาติ
                         
262201040045
นายเทพดนัยขุนนรา
                         
362201040046
นายธีรพัทธ์ปัดจิตต์
                         
462201040047
นางสาวเธเธเธเธฃเธเธฑเธเนเธเธขเธเธฒเธเธด
                         
562201040047
นายนพพรกันไชยชาติ
                         
662201040049
นายประเสริฐญาณศิริ
                         
762201040050
นายปวิตรมงคลแก้ว
                         
862201040051
นายปัญญพนต์นามสุข
                         
962201040052
นายมนัชการณ์เทียบเปรียบ
                         
1062201040053
นายวรรณชัยจันทร์นวล
                         
1162201040055
นายอดิศักดิ์ศรีชัย
                         
1262201040056
นายอดิศักดิ์จันทะเสน
                         
1362201040058
นายอัครวุฒิอิ่มบุญสุ
                         
1462201040060
นายอานนท์สามบุญมี
                         
1562201040090
นายบัณฑูรบัวทอง
                         
1662201040091
นายท้องฟ้านางวงศ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................