วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวพัชนี     สีมารักษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201010046
นางสาวสุพิชฌาแก้วยงค์
                         
263201010048
นางสาวอารียาจงรักษ์
                         
363201010049
นางสาวพุทธิดาทะคำวงษ์
                         
463201010050
นายกีรติระรื่นรมย์
------------------       
563201010051
นายเกรียงไกรพิมาร
                         
663201010052
นายจิรพัสมิตรศิริกุล
                         
763201010054
นายเจษฎาป้องแก้ว
                         
863201010055
นายชัยสิทธิ์เสนาภักดิ์
                         
963201010056
นายชาญธิษณ์พระสว่าง
                         
1063201010057
นายชินพัฒน์คืนผล
                         
1163201010058
นายธนวัฒน์พระสว่าง
                         
1263201010059
นายธนวัฒน์ลาแพงศรี
                         
1363201010060
นายธวัชชัยภูชะหาร
                         
1463201010062
นายเนรมิตผิวไทย
                         
1563201010064
นายภูเบศวิชัด
                         
1663201010065
นายวรวุฒิศรศรี
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................