วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายประสิทธิ์     จันพูล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201040024
นางสาวเกศกมลศรีหาบุตร
                         
263201040026
นางสาววิมลทิญาอนุไวยา
                         
363201040028
นายจักรพงษ์สากุล
                         
463201040029
นายชาญเกียรติพรหมบุญ
------------------       
563201040030
นายชิษณุพงศ์แก้วลา
                         
663201040031
นายธนกฤตไชยสัตย์
                         
763201040033
นายธนนันท์ขวัญยืน
                         
863201040034
นายธนศักดิ์บัวเงิน
                         
963201040035
นายธนากรบริดอน
------------------       
1063201040036
นายธนุพลตัดพุดซา
                         
1163201040037
นายธราธรเติบโต
                         
1263201040038
นายธีรวัฒน์ทองลือ
                         
1363201040039
นายพันธกานต์แก้วคำ
------------------       
1463201040040
นายพิษณุงามเลิศ
                         
1563201040041
นายพีรพลศรีนวล
                         
1663201040043
นายวิชยุตม์อุทชา
                         
1763201040044
นายวุฒิชัยคำแสนราช
                         
1863201040045
นายอดิเทพเงาศรี
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................