วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวงกต     จิตรประเสริฐ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163201060001
นางสาวกรรณิกาศรีพันธบุตร
                         
263201060003
นางสาวรัตนาปัญญา
------------------       
363201060004
นายฉัตรทิพากรสิงห์ทอง
                         
463201060005
นางสาวอรณิชาฤทธิพงษ์
                         
563201060006
นายชิตวันป้องพา
                         
663201060007
นายชินภัทรศรีมูล
                         
763201060008
นายนัฐดนัยลิลัน
                         
863201060009
นายปรายฝันราชโสม
------------------       
963201060010
นายพงศธรพรมมาสุข
                         
1063201060011
นายไพบูลย์เศษสุวรรณ
                         
1163201060012
นายสิรภพสัมณีย์
------------------       
1263201060013
นายสุขสันต์เนียมมูล
------------------       
1363201060014
นายวันชัยวันประโคน
------------------       
1463201060015
นายกฤษฎาโพธิพันธ์
                         
1563201060016
นายณัชพลชูรัตน์
------------------       
1663201060017
นายปฏิภาณสีลา
                         
1763201060018
นายภูตะวันไชยภักดี
                         
1863201060019
นายภาณุวิทย์บรรดาศักดิ์
                         
1963201060020
นายกิตติภพลาพรม
------------------       
2063201060021
นายทรงธรรมอิ่มอ้วน
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................