วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม สชส(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวงกต     จิตรประเสริฐ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301060001
นางสาวเพ็ญศิณีมนต์วังบัวขาว
                         
263301060002
นายวีรชัยธันวา
                         
363301060003
นายธีรศักดิ์คำแก้ว
                         
463301060004
นายวิษณุเทียนศรี
                         
563301060005
นายปิยชนพื้นพรม
                         
663301060006
นายพรชัยนุยลา
------------------       
763301060007
นายวิวัฒน์เบ้าคำ
                         
863301060016
นายทิชานนท์ยั้งใจ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................